Vill ditt företag också synas?

Smart City Charger skapar nya möjligheter för utomhusreklam och informationsdelning. Vi erbjuder dig som reklamköpare ett grönare alternativ. Genom Smart City Charger kan du vara med och bidra till en mer hållbar stad och snabbare omställning till en fossilfri bilflotta.

Image by Vlad Tchompalov

Reklamaffären

Smart City Charger erbjuder gratis elbilsladdning via strategiskt utplacerade laddstolpar på publika handelsplatser och större parkeringsytor. Varje laddstolpe har två kraftfulla bildskärmar och ger unika möjligheter att förmedla information på publika platser. Reklamannonserna kan riktas både lokalt, regionalt och rikstäckande. Varje skärm kan dessutom styras som en egen enhet och möjliggör kreativa lösningar som interagerar med omgivningen. 

 

De gröna mil som körs ifrån platsen levereras av de varumärken som annonserar.

Reklamslinga

Varje reklamslinga består av en minut, där varje annons är en femsekunders-spot. 

Två av annonserna i reklamslingan tillägnas samhällsinformation eller välgörenhet, samt valfritt budskap från markägaren. 

Smart City Charger är framtidsäkrarad för programmatiska reklamslingor och kommer kunna köpas ifrån de flesta programmatiska plattformar.

 

Image by Headway

Kvalitetssäkring

Annonser som visas på Smart City Charger granskas och godkänns av oss innan de publiceras. Genom vår mediapartner kan vi även erbjuda hjälp kring utformning av annonser och kreativa format.