Image by Bram Van Oost

Etablering av laddstationer

Etableringar av Smart City Charger för handels- platser och publika parkeringar i Sverige
pågår just nu för fullt med flera fastighetsägare.

Tillsammans löser vi el bils ägarnas ladd behov och är en del av den gröna hållbara valet.

Mervärde för besökaren

Undersökningar visar att elbils ägare väljer handelsplatser som erbjuder elbilsladdning
Samma undersökningar visar också att elbilsägare väljer att utföra ärenden i butiker och restauranger i samband med elbilsladdning.

three-female-friends-riding-escalator-sh
Skärmavbild 2020-09-28 kl. 13.03.52.png

Den smarta stadens framtid

Ladd stationen är mer än bara elbilsladdning och reklam. Varje ladd station kan förberedas med LoRa-stadsnät och 5G.

 

Fastighetsägare eller kommun kan därmed använda ladd station för datainhämtning och snabba kommunikationslösningar.

1.
Projektstart

Tillsammans skapar vi ett mindre projektteam som är med att från start till mål.

2.
Planering

Vi kommer gemensamt fram till var ladd stationen ska placeras och hur mångadet ska vara.

3.
Installation

Grävning, framdragning av el, installation av ladd stationen, återställning av mark.

4.
Drift

Driftsättning och besiktning sker på plats. Ladd stationen är nu i drift. Nu kan dina besökare ladda fritt genom reklamfinansiering.

Etablering av Smart City Charger är en process i fyra steg. Tillsammans planerar vi placering av ladd stationen, upprättar en projektplan och ansökan för bygglov. En annan del av processen är el installation. Som fastighetsägare står man för framdragningen av fiber och el till angiven plats för ladd stationen. Tillsammans med fastighetsägarens elleverantör går vi igenom vad som behövs för ladd stationen.

 

När bygglov är beviljat installeras Smart City Charger efter ungefär fyra veckor. Den korta ledtiden är möjlig tack vare vår egna fabrik i Stockholm. Efter installation sköter Smart City Charger drift och service av ladd stationen. Smart City Charger täcker även den kontinuerliga kostnaden för laddad el.

En enkel etableringsprocess