road-between-trees-2519392.jpg

Kontakta oss

Vill du vara med och bidra till en grönare stad och FN:s globala mål att ställa om till en fossilfri bilflotta?

 

 -Är du en markägare eller fastighetsägare som vill erbjuda ett grönare alternativ för dina bilburna gäster? 

 -Är du en kommun eller stad som vill att fler invånare ska köra fossilfritt? 

 -Är du ett varumärke eller reklamköpare som vill annonsera genom ett grönare alternativ? 

Smart City Charger hjälper er genom reklamfinansierad gratis elbilsladdning. Tillsammans skapar vi ett mer hållbart samhälle. 

Smart City Charger AB

info@smartcitycharger.com

+46 (0) 8 562 767 00

Box 674 | 135 26 Tyresö

Etablering

Alexander Östling: 070-877 30 11

alexander.ostling@smartcitycharger.com

 

Annonsering

Jesper Gravestam: 070-736 03 00 jesper.gravestam@smartcitycharger.com 

Christer Wassenius: 070-720 06 11

christer.wassenius@smartcitycharger.com

Meddelandet är skickat!