Smart City Charger

LADDBARA ELBILAR ÖKAR I REKORDFART

Under Q2 2022 står el och laddhybrider för 60 % av nybilsförsäljningen. 

 

Besökare med el/hybridbil till handelsplatser och centrum förväntar sig i en allt större utsträckning att man kan ladda bilen samtidigt som man handlar och gör sina ärenden. Handelsplatser och Centrum blir därför en naturlig knutpunkt för elbilsladdning.

Smart City Charger är en reklamfinansierad laddstation som vi etablerar helt kostnadsfritt för fastighetsägare till större handelsplatser och Centrum. Vi hyr våra platser för stationerna på parkeringen och ombesörjer för all drift och underhåll.

UPPTÄCK SMART CITY CHARGER

Smart City Charger erbjuder kostnadsfria etableringar av laddstationer för handelsplatser och publika parkeringar i Sverige.

Smart City Charger
Smart City Charger

Många vill ha elbil 

– men var ska den laddas? 

Fler och fler går över till elbil, men alla har inte möjlighet att ladda hemma eller på arbetsplatsen.

Besökare med el/hybridbil till handelsplatser och centrum förväntar sig i en allt större utsträckning att man kan ladda bilen samtidigt som man handlar och gör sina ärenden.

Analyser gjorda av fastighetsägare visar att elbilsladdning ger nya besökare, ändrade köp beteenden och fler kunder till handelsplatsen.

46M laddare i EU innan 2030

 

15,000 laddare i EU per vecka senast 2030 3

År 2035 

 

År 2035 kommer de största bilmarknaderna (EU, USA och Kina) att vara helt elektriska 2

33%

 

År 2030 kommer regleringar och incitament i Europa sannolikt att öka marknadsandelen till minst 33 % för elbilar 1

Källa:

1. Bloomberg NEF

2. International Energy Agency   

3. Mckinsey

Konceptet är enkelt!

Smart City Charger står för all drift och underhåll. Vi hyr ca två kvm markyta per laddstation av fastighetsägaren. Avtalsperioden kan variera mellan fem till tio år beroende på valbart upplägg.

Mervärde för besökaren

Besökare med el/hybridbil laddar sin bil gratis i upp till 90 minuter och får (beroende på bilens batterikapacitet) ca 5 - 7 mil i timmen. Laddarna är s.k normalladdare om 11 kWh och kan därför också användas av laddhybrider som i dagsläget utgör en majoritet av elbilsflottan i Sverige.

SMART CITY CHARGER MIX 1920x1080 4_edited.jpg

Varför Smart City Charger

  • SCC förser hyresvärden med laddstation och etablerar den utan kostnad.

  • SCC´s laddstationer innehåller 2 laddpunkter a'´ 11 kWh sk normalladdning.

  • SCC står för löpande drift ( elkostnader) och underhåll. 

  • Besökarna erbjuds fri elbilsladdning upp till 90 minuter. 

  • Hyresvärden erbjuds att disponera 5 sek / min på skärmarna utan kostnad.

  • Besökaren spenderar mer tid på handelsplatsen (shoppa, äta osv) när bilen laddar. 

  • Hyresvärden kan kommunicera att de bidrar med innovativa förnybara lösningar för att uppnå en hållbar framtid. 

ENKEL ETABLERINGSPROCESS

Vi hjälper till med etableringsprocessen och står för alla omkostnader.

Smart City Charger

01. PROJEKTSTART

Tillsammans skapar vi ett mindre projektteam som är med från start till mål.

02. PLANERING

Vi kommer gemensamt fram till var laddstationen ska placeras och hur många det ska vara.

03. INSTALLATION

Grävning, framdragning av el, installation av laddstation återställning av mark.

04. DRIFT

Driftsättning och besiktning sker på plats. Laddstationen är nu i drift och era besökare laddar sina bilar gratis i 90 minuter. De gröna mil som lämnar parkeringen finansieras av våra annonsörer.