top of page

VÅR RESA

Mycket har hänt sedan vi startade bolaget 2018. Framförallt har fokuseringen legat på att utveckla laddningsprodukter som ska vara anpassade för det nordiska klimatet. Vi har höga förväntningar på vart vi kan ta Smart City Charger framåt.

Vår resa

Nutid

NYA TAG FRAMÅT

Med pandemin som varit har vi hunnit utveckla och förfina bolaget för att spetsa det mot ny målsättning framåt. Ny emission har gjorts för att göra etableringar i Sveriges största städer under 2022-23. Vi har stärkt vårt team ytterliggare för att kunna bemöta marknaden på bästa sätt.  

Dåtid

VISION BLIR TILL VERKLIGHET

Mycket har hänt sedan vi startade bolaget 2018. Mycket tid har lagt på att utveckla vår egen tillverkade laddstation som produceras i Stockholm.Tyresö Kommun väljer att sätta upp vår laddstation i ett kommun centrum. Flera laddstationer ställs ut på Länna Köpcentrum i Stockholm. Medverkan på Ericsson Mobility Day. Diskussioner med etablering även i Norge finns under diskussion. 

UTLÅTANDEN

Positiva omdömen

"Jag gillar verkligen erat  laddningskoncept och hoppas att ni lyckas med att rulla ut på andra platser.”

Besökare, Länna Handelsplats

”Vi är glada över att ha er laddare i Tyresö. Vi betalar för elen eftersom det är viktigt att ge en lösning för kommunen.”

Tyresö Kommun

"Snälla kan ni börja ta ut avgifter så att jag kan få en debitering eftersom era 4 ladd platser alltid är upptagna."

Bosatt, Tyresö

bottom of page