top of page

Innovativa och smarta lösningar för elbilsladdning

Upplev marknadens smartaste sortiment av elbilsladdning

VISION

Driva utvecklingen framåt & våga tänka annorlunda!

Smart City Charger erbjuder kostnadsfria etableringar av laddstationer för handelsplatser och publika parkeringar i Sverige.

Tillsammans bidrar vi till det ökade laddbehovet och en positiv upplevelse för elbilsanvändaren. Vi blir på så vis en del av det gröna valet för en hållbar framtid.

PROBLEM & LÖSNING

Målsättning

46 miljoner laddpunker inom EU till 2030

För att klara av elbilsförsörjningen och klimatmålen till 2030 behöver det etableras 15000 laddpunkter per vecka från och med nu inom EU.   

Smart City Charger

Vi underlättar
för alla

Genom att erbjuda reklamfinansierad elbilsladdning, underlättar Smart City Charger för både handelsplatser och elbilsägare.

Våga tänka annorlunda

Fastighetsägare tvekar inför att investera i elbilsladdning pga höga investeringskostnader. Smart City Charger löser detta med fri installation inkl drift och underhåll genom reklamfinansiering. Fastighetsägaren behöver inte investera en krona i vare sig etablering, drift eller underhåll av stationen.

Smart City Charger

VARFÖR SMART CITY CHARGER

Många vill ha elbil 

 – men var ska den laddas? 

Fastighetsägare, framförallt ägare av marknadsplatser, ser alltmer ett behov av att kunna erbjuda elbilsladdning till sina besökare. Analyser gjorda av fastighetsägare visar att elbildsladning ger nya besökare, ändrade köp beteenden och fler kunder till handelsplatsen. 

Smart City Charger

VARFÖR SMART CITY CHARGER

Många vill ha elbil 

 – men var ska den laddas? 

Fastighetsägare, framförallt ägare av marknadsplatser, ser ett allt större behov av att kunna erbjuda elbilsladdning till sina besökare. Analyser gjorda av fastighetsägare visar att elbilsladdning ger nya besökare, ändrade köp beteenden och fler kunder till handelsplatsen. 

VÅRA PLACERINGAR

Vi söker oss till platser där trafiktillströmning av människor är stor

Företrädesvis etablerar vi SMART CITY CHARGER på större handelsplatser och centrum, där det är ett naturligt tillfälle för människor att ladda sina elbilar.

tyresö kommun.png

TYRESÖ

KOMMUN

lannamarket.png

LÄNNA

KÖPCENTRUM

bottom of page