Smart City Charger

Fri grön elbilsladdning via reklamfinansiering

scroll

 

Om oss

Fri grön elbilsladdning via reklamfinansiering

Behovet av elbilsladdning växer för varje dag. Uppskattningsvis beräknas en tredjedel av de nyregistrerade personbilarna i Sverige vara eldrivna år 2020. Samtidigt har utbyggnaden av elbilsladdningsnätet gått långsamt. Med en hög investeringskostnad för laddstolparna och dålig lönsamhet för markägarna skapar detta en dålig affär.

 

Smart City Charger löser problemet genom att finansiera gratis elbilsladdning via reklam. Varje mil som körs levereras av de varumärken som visas i laddstolparnas display-skärmar. Markägarna upplåter endast sin markyta. På så sätt bidrar alla till en grönare stad och FN:s globala mål att ställa om till en fossilfri bilflotta. Win-win-win. 

 

Smarta budskap

Med Smart City Charger skapas nya möjligheter för utomhusreklam och informationsdelning. Kunderna är varumärken som vill göra ett aktivt val mot att bli CO2-neutrala. Vi är det gröna alternativet. 

 

Etablering

Under 2019 har vi etablerat flera kommersiella laddstolpar i Stockholmsområdet. De installeras på handelsplatser och publika parkeringar med mycket människor i rörelse. Utrullningen pågår för fullt och målsättningen är att inom fem år etablera femhundra (1000 skärmar) Smart City Charger i Sverige. 

 

Markägare

Erbjud dina besökare gratis elbilsladdning

Behovet av elbilsladdning växer för varje dag. Genom gratis elbilsladdning ökar attraktiviteten för en handelsplats, fastighet eller parkeringsyta. Vi hjälper dig som markägare att etablera laddstolpar som finansieras via reklamköp. Varje mil som körs därifrån levereras av de varumärken som visas på  pladdstolparnas display-skärmar.

Genom Smart City Charger kan du vara med och bidra till en grönare stad och snabbare omställning till en fossilfri bilflotta. 

 

Hur fungerar etableringen?

Smart City Charger står för att leverera laddstolparna och täcker den kontinuerliga kostnaden för laddad el. Framdragningen av fiber och el står markägaren för. 

Gemensamt ser vi över markytan och skapar en projektplan. Vid bygglovsbeslut genomförs en installering av Smart City Charger efter ungefär fyra veckor. Den korta ledtiden är möjlig tack vare våra egna fabriker i Stockholm. 

Projektstart

Tillsammans skapar vi ett mindre projektteam som är med att från start

till mål.

Placering

Vi kommer gemensamt fram till var laddstolparna ska placeras och hur många det ska vara.

Markplanering

Grävning, dragning av el, montering av laddstolpar, samt återställning av mark. 

Driftsättning

När Smart City Charger är på plats sker driftsättning och besiktning. Kort därefter kan kunder och besökare ladda sina elbilar och annonsörer bli synliga. 

 

Den smarta staden

Smart City Charger är mer än bara elbilsladdning och reklam. Varje laddstolpe kan i framtiden förberedas med LoRa-stadsnät och 5G. Fastighetsägare eller kommun kan du därmed använda laddstolparna för datainhämtning och snabba kommunikationslösningar. 

 

Reklamaffären

Det gröna valet

Smart City Charger skapar nya möjligheter för utomhusreklam och informationsdelning. Vi erbjuder dig som reklamköpare ett grönare alternativ. Genom Smart City Charger kan du vara med och bidra till en mer hållbar stad och snabbare omställning till en fossilfri bilflotta. 

Smart City Charger erbjuder gratis elbilsladdning via strategiskt utplacerade laddstolpar på publika handelsplatser och större parkeringsytor. Varje laddstolpe har två kraftfulla bildskärmar och ger unika möjligheter att förmedla information på publika platser. Reklamannonserna kan riktas både lokalt, regionalt och rikstäckande. Varje skärm kan dessutom styras som en egen enhet och möjliggör kreativa lösningar som interagerar med omgivningen. 

De gröna mil som körs ifrån platsen levereras av de varumärken som annonserar.

 

Reklamslinga

Varje reklamslinga består av en minut, där varje annons är en femsekunders-spot. 

Två av annonserna i reklamslingan tillägnas samhällsinformation eller välgörenhet, samt valfritt budskap från markägaren. 

Smart City Charger är framtidsäkrarad för programmatiska reklamslingor och kommer kunna köpas ifrån de flesta programmatiska plattformar. 

 

Kvalitetssäkring

Annonser som visas på Smart City Charger granskas och godkänns av oss innan de publiceras. Genom vår mediapartner kan vi även erbjuda hjälp kring utformning av annonser och kreativa format. 

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

Det gröna valet

Smart City Charger ger fri grön elbilsladdning via reklamfinansiering.

Idag väljer många bort att köpa elbil då det finns för få laddstolpar eller är för dyrt att ladda. Trots det ökar antalet nyregistrerade eldrivna personbilar varje år och således behovet av elbilsladdning. Vi tror att kommuner och städer är beroende av smarta lösningar för att kunna möta den ökade efterfrågan och samtidigt nå de globala klimatmålen. 

Med vår produkt Smart City Charger möjliggörs en snabbare omställning till en fossilfri fordonspark. Genom reklamfinansiering kan vi erbjuda gratis elbilsladdning på handelsplatser och större parkeringsytor. Tillsammans med markägare och annonsörer kan vi skapa ett mer hållbart samhälle.

 

Våra laddstolpar tillverkas lokalt i vår fabrik i Stockholm och drivs helt av hållbar energi. Fabriken är 30% självförsörjande på el genom 1 400 kvadratmeter solcellspaneler på taket.  

Kontakta oss

Vill du vara med och bidra till en grönare stad och FN:s globala mål att ställa om till en fossilfri bilflotta?

 

 -Är du en markägare eller fastighetsägare som vill erbjuda ett grönare alternativ för dina bilburna gäster? 

 

-Är du en kommun eller stad som vill att fler invånare ska köra fossilfritt? 

 

-Är du ett varumärke eller reklamköpare som vill annonsera genom ett grönare alternativ? 

 

Kontakta oss. Smart City Charger hjälper er genom reklamfinansierad gratis elbilsladdning. Tillsammans skapar vi ett mer hållbart samhälle. 

Etablering

info@smartcitycharger.com

 

Annonsering

Jesper Gravestam: 070-736 03 00 jesper.gravestam@smartcitycharger.com 

Christer Wassenius: 070-720 06 11

christer.wassenius@smartcitycharger.com

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle